יבוא

מסוף היבוא משתרע על פני 20,000 מטר רבועים וכולל מגוון רחב של מחסנים המותאמים לדרישות הלקוח עד למועד מסירת המטען כגון:

מחסן ממוחשב חצי אוטומטי לאחסון מטענים נפחיים בהיקף של 700 משטחי מטוס. מחסן אוטומטי בהיקף של 2,000 משטחי יורופאלט וכ- 1,000 כלובים. מחסני קירור מבוקרי טמפרטורה לאחסון משטחי מטוס ומטען בתפזורת  בקירור עמוק, קירור רגיל,צינון וכו'.

על כל התהליך מתבצעת בקרה על ידי מרכז השליטה - גורם המהווה את "מרכז העצבים" של המסוף ושאחראי על העבודה ביצוא.

מרגע נחיתת המטוס, מתחייבת ממן לקלוט את המטען במהירות תוך עמידה ביעדי זמן כפי שהוגדרו על ידי הלקוח. תהליך הקליטה ממוחשב (ללא ניירת) ונעשה ברמת דיוק מקסימלית וע"פ דרישת הלקוח. על כל התהליך מתבצעת בקרה על ידי מרכז השליטה -
גורם המהווה את "מרכז העצבים" של המסוף ושאחראי על העבודה ביבוא.

תהליך העבודה

תהליך שחרור המטען המפורט להלן נועד לשירותך ולנוחיותך הלקוח, ועל מנת לאפשר לך לשחרר את המטען בזמן הקצר ביותר וביעילות המירבית. התהליך מפרט את התחנות בהן תידרש לעבור בדרך לשיחרור מטענך. למרות ניסיונות ממן לשפר ולקצר את התהליך, עדיין קיימות מספר תחנות בהן תידרש לעבור, שאינן קשורות ישירות לממן ואינן בתחום אחריותה, אך הן נדרשות מתוקף החוק והרשויות הממשלתיות המעורבות בתהליך. אנו מקווים שהמידע המפורט להלן יהיה לך לעזר בדרך לשחרור מטענך.

שעות פעילות במסוף היבוא

אייקון של עיגול עם המספרים 24 ו-7 בתוכו
אייקון של מעטפה

קבלת הודעה מחברת תעופה/סוכן מטען/ עמיל מכס
מייצגים יבואנים (ויצואנים) ומשחררים עבורם מטעני-יבוא.
למרבית עמילי המכס יש הסדרי תשלום מוסדרים בממן. (Customs agent)
על הגעת סה"כ החבילות המאוגדות תחת שטר מטען ברמה הנמוכה ביותר:
ש"מ פנימי,ש"מ ישיר או ש"מ מסטר כאשר אין
פירוט הפנימיים.
המטען
.

אייקון של שלט של חניה

הגעה לחניית ממן.

אייקון של מסמך

יש לפנות לעמיל המכס/חברת התעופה.סוכן המטען לקבלת טופס פקודת מסירה טופס מרכזי במערכת היבוא,המונפק ע"י ממן מייד עם קליטת המטען במסוף ומועבר לחברת התעופה.
לאחר שהטופס עבר שרשרת אישורים לשחרור המטען(חברת תעופה,B.B.A,עמיל מכס,מכס),יימסר המטען ללקוח.
.

אייקון של זכוכית מגדלת

מעבר תהליך מכס מקבל נתוני קליטת מטען אוירי ומעביר לממן היתרי שחרור. באולם המכס כדלקמן:
בדיקת מעריך הקובע האם יש לבצע בדיקה פיזית של המטען. אם המכס החליט לבצע בדיקה, יש לגשת לאולם הבדיקות לביצוע הבדיקה ובסיומה לחזור למעריך לקביעת תשלום המכס.
הערה : לקוח אשר מטענו הוגדר כמסחרי יופנה ע"י המכס ללשכת המסחר בבניין ממן לשם הפקת רשימון מסמך מכס,בו כלולים פרטים על תשלומים למכס בגין יבוא המטען.
חותמת היתר לשחרור של המכס על טופס זה והבאים אחריו בהקשריהם מהווים,מבחינת ממן,אסמכתא לשחרור.
מרבית התרות המכס מגיעות היום לממן בתקשורת ישירה.
יבוא
. עם הרשימון יש לחזור למעריך להשלמת התהליך.

אייקון של דולר

תשלום המכס ואגרת ממן בבנק.

אייקון של מסמכים

הגעה לדלפק רכז שם יועברו המסמכים לשם בדיקת היתרי מכס ,תשלום והפניה לאזור השחרור.

אייקון של תעודה

בעת ההגעה לאזור השחרור יש להציג תעודה מזהה ואת פקודת המסירה טופס מרכזי במערכת היבוא,המונפק ע"י ממן מייד עם קליטת המטען במסוף ומועבר לחברת התעופה.
לאחר שהטופס עבר שרשרת אישורים לשחרור המטען(חברת תעופה,B.B.A,עמיל מכס,מכס),יימסר המטען ללקוח.
לקבלת תור ואישור להכנסת הרכב.

אייקון של ציור של קוביות

קבלת המטען.
הערה: תינתן עדיפות בשחרור ללקוחות פרטיים.