טפסים

הכנת באנץ' פאלטים ליצוא,העברות ULD,העברת מטענים,ספירת מלאי.בקשה לקבלת שירות - ציוד מוטס
בקשה לביצוע שקילה חוזרת,ספירה חוזרתבקשה לביצוע פעולה מיוחדת
תהליך Last Minute ביצואתהליך Last Minute ביצוא
בקשה לשירותי תיוג לפרטי הנעלה,הלבשה,תיקים וארנקים ועוד.הזמנת שירותי תיוג
בקשה להעברת מטען למסוף אחרהעברת מטען בין מסופים
בקשה לעיכוב מטענים במסוףבקשה לעיכוב מטען
בקשה להוצאת טופס איתור בקליטה מיידית מיוחדתבקשה להוצאת טופס איתור
בקשה לקליטה מיידית למשלוח למרכז השליטה.בקשה לקליטה מיידית
בקשה לקבלת שירותי אחסון / טיפול מיוחדבקשה לקבלת שירותי אחסון / טיפול מיוחד
טופס בקשה לשינוי מיקום טופס בקשה לשינוי מיקום במסוף ממן