הפעלת מערכת "שער עולמי"

ממן מברכת את כלל קהיליית היבוא האווירי לרגל הפעלת מערכת "שער עולמי" ב – 14/1/2018.

הפסקת "סחר חוץ" יבוא – 10/1/2018 בשעה 19:00.
קליטת ואחסון מטען בממן תתבצע כרגיל והזמינות תשודר מיד עם הפעלת המערכת החדשה.
התרות מכס צפויות להתקבל עם הפעלת שער עולמי.
לבירורים:
שירות לקוחות ממן –   03-9715309
מוקד חירום מכס    –   03-9751135
E-mail: shaarolami@maman.co.il
במטרה לסייע לכלל המעורבים נבקש היענות, שיתוף פעולה וסבלנות.