הנהלה


אורון טאוסיג

מנהל מסוף המטענים


רונן ניסן

סמנכ"ל תכנון

ערן קוסובר

סמנכ"ל תפעול

קובי לוי

מנהל שירות לקוחות

אייל זוהר

קבט בטחון

עמית פלוטקין

קב"ט מזהים